Doelstellingen

De formele doelstelling van de Muidense Ondernemersraad zoals in de statuten omschreven, luidt ‘de behartiging van de sociaal-economische belangen der leden.’

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

  • de organisatie van plaatselijke ondernemers in het kleine en middelgrote bedrijf;
  • het bepleiten van en het opkomen voor de belangen van deze zelfstandige ondernemers bij de overheid en diverse maatschappelijke verbanden;
  • het vertegenwoordigen van de ondernemers in de daarvoor in aanmerking komende organen en commissies;
  • het instellen en beheren van fondsen voor speciale doeleinden.

Waar gewenst kan de vereniging ook externe deskundigen inhuren voor advies en ondersteuning.

 

Door de jaren heeft de ondernemersvereniging een zeer breed werkgebied gehad. Recentelijk was de vereniging als initiatiefnemer of partner betrokken bij onder meer:

  • de winterverlichting in Muiden;
  • de bloembakken aan de lantarenpalen;
  • het aanpakken van de leegstand;
  • het verbeteren van de bereikbaarheid van Muiden met het Openbaar Vervoer;
  • het toeristisch-informatieve magazine Muiden Boeit;
  • de welkomstdoos voor nieuwe bewoners van de wijk De Krijgsman, met daarin informatie en aanbiedingen van Muider ondernemers.