OFM

Ontwikkelingsfonds Muiden

In 2014 heeft de Gemeente Muiden het Ontwikkelingsfonds Muiden (OFM) opgericht. Doel van dit fonds is het ondersteunen van initiatieven van ondernemers die er toe leiden dat er meer bezoekers naar Muiden komen, die langer blijven, meer besteden en vaker terugkomen. Het OFM verstrekt daartoe renteloze leningen en eenmalige bijdragen.

Het ontwikkelingsfonds is gefinancierd door middel van een extra toeslag op de Onroerende Zaak Belasting voor niet-woningen. Sinds de fusie van de Muiden, Naarden en Bussum zijn de financiƫle inkomsten van het fonds gestopt. De extra toeslag op de OZB kan namelijk alleen gelden voor de hele gemeente Gooise Meren, maar in Naarden en Bussum zijn op dit gebied al andere voorzieningen getroffen. Naarden genereert inkomsten via de Ondernemersvereniging Naarden-Vesting en de Bedrijvenvereniging FIN, FIN, Bussum werkt met een reclameheffing.
De MOR steunt het initiatief van de OVGM om te komen tot een Stadsfonds voor heel Gooise Meren, actief in alle kernen en gefinancierd op een eenduidige manier.

Aanvragen voor het fonds werden door de Stichting Muider Tafel beoordeeld en vervolgens met een advies naar het OFM doorgestuurd. Deze beoordelende en adviserende taak is overgedragen aan de MOR. Aanvragen dienen dan ook bij de MOR ingediend te worden.